Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου 2020


Κερατσίνι, 28/2/2020
Προς: Δήμαρχο κ. Βρεττάκο Χρήστο
Κοινοποίηση: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Ζητάμε να ληφθούν από τη δημοτική αρχή όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία από το «νέο κορονοϊό».