Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019

Θέλει η δημοτική αρχή να κρυφτεί και τα πρακτικά δεν την αφήνουν!!!
Για να μπει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του.....

Παραθέτουμε τα πρακτικά του 28ου Δημοτικού Συμβουλίου, τον Οκτώβρη του 2018, σχετικά με το θέμα των ακινήτων του Δήμου που παραχωρούνται στο υπερταμείο.

Σε αυτά διατυπώνεται (σελ. 30) η άποψη της δημοτικής αρχής σε σχέση με το θέμα. Απουσιάζει από την εισήγηση του δημάρχου κ. Βρεττάκου παντελώς η κριτική, η καταγγελία και οι ευθύνες της κυβέρνησης.

Παρακάτω ο δήμαρχος κάνει λόγο για μέτρα τα οποία θα πάρει (σελ. 32). Το πρώτο ήταν η ενημέρωση του κόσμου. Ας αναλογιστεί ο καθένας μας αν και πως ενημερώθηκε για το θέμα!!

Στη συνέχεια μετά την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου κ. Καλαμαρά (σελ. 34) και την ανάδειξη συνολικά των ευθυνών της κυβέρνησης αλλά και της δημοτικής αρχής, ο δήμαρχος κλείνει την διαδικασία (σελ. 41) ψελλίζοντας κάτι για την κυβέρνηση και την πολιτική της.

Στην διάρκεια της ψηφοφορίας από πλευρά Λαϊκής Συσπείρωσης μπαίνει το ζήτημα της επιφύλαξης ως προς το αποφατικό (σελ 48), ώστε σε αυτό να γραφτεί η καταγγελία προς την κυβέρνηση και τις ευθύνες της και όχι ένα στεγνό θα...

ΥΓ.1. Η δημόσια περιουσία δεν πουλιέται

ΥΓ.2. Κύριοι της δημοτικής αρχής, όσο μιλάτε τόσο εκτίθεστε, συνεχίστε!!!

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2014 - 2019ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29η
24.10.2018


[ 2]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18

 3]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

29η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
TETΑΡΤΗ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
…………………
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ν. ΜΑΡΤΑΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Χρ. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ


29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 4]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 5]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΜΕΛΗ ΤΟΥ       Δ.Σ.1 . Αλεξίου Κωνσταντίνος

2 . Βαρλά Σταυρούλα

3 . Βρεττάκος Νικόλαος

4 . Γκρόζου Άννα

5 . Δαβγιώτη Ελένη

6 . Δασκαλάκης Ευστράτιος

7 . Δατσέρη Βασιλική

8 . Διακάκη Ευγενία

9 . Διδυμιώτης Σώζων

10 . Ζούπης Ζαχαρίας

11 . Θεόδοτος Μιλτιάδης

12 . Θωμαΐδης Δημήτριος

13 . Καλαμαράς Γεώργιος

14 . Καπετανίδου Ελένη

15 . Καπουσίζογλου Ελένη

16 . Καραγιαννάκης Χρήστος

17 . Καραγιαννίδης Παναγιώτης

18 . Κατσαφάδος Κυριάκος

19 . Καψοκόλης Πέτρος

20 . Κεζέπης Αθανάσιος

21 . Κούβαρης Κωνσταντίνος

22 . Κυραμαργιού Ελένη

23 . Κωνσταντινίδης Δημήτριος

24 . Λάλος Μηνάς

25 . Λαμπρίδης Χρήστος
29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 6]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

2 6 . Λ ε π τ ο υ ρ γ ίδου Αικατερίνη

27 . Λούπης Αγγελος

28 . Μανουσιάδης Χαράλαμπος

29 . Μαρτάκης Νικόλαος

30 . Μελά – Ψαρού Αγγελική

31 . Μελάς Φώτιος

32 . Μιχάλογλου Στυλιανή

33 . Μόσχου Ειρήνη

34 . Μπουζάνη Χρυσούλα

35 . Μυλωνάς Γεώργιος

36 . Νικολάου Ελένη

37 . Ντέρου Κυριακή

38 . Περδίκη Παναγιώτα

39 . Σαββοπούλου Βάϊα

40 . Συράκου Σταυρ ούλα

41 . Τσούτσας ΙωάννηςΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Δρόσου Αναστασία                 Πρόεδρος Δημ.Κοινότητας Κερατσινίου

Αρετή Αικατερίνη                    Πρόεδρος Δημ. Κοινότητας Δραπετσώνας29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 7]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

1 . Αλεξίου Κωνσταντίνος

2 . Βαρλά Σταυρούλα

3 . Βρεττάκος Νικόλαος

4 . Γκρόζου Άννα

5 . Δασκαλάκης Ευστράτιος

6 . Διακάκη Ευγενία

7 . Ζούπης Ζαχαρίας

8 . Θεόδοτος Μιλτιάδης

9 . Θωμαΐδης Δημήτριος

10 . Καλαμαράς Γεώργιος

11 . Καπουσίζογλου Ελένη

12 . Καραγιαννάκης Χρήστος

13 . Καραγιαννίδης Παναγιώτης

14 . Κατσαφάδος Κυριάκος

15 . Καψοκόλης Πέτρος

16 . Κεζέπης Αθανάσιος

17 . Κούβαρης Κωνσταντίνος

18 . Κυραμαργιού Ελ ένη

19 . Μαρτάκης Νικόλαος

20 . Μελάς Φώτιος

21 . Μιχάλογλου Στυλιανή

22 . Μπουζάνη Χρυσούλα

23 . Νικολάου Ελένη

24 . Περδίκη Παναγιώτα

25 . Σαββοπούλου Βάϊα

26 . Συράκου Σταυρούλα

29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 8]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ1 . Δαβγιώτη Ελένη

2 . Δατσέρη Βασιλική

3 . Διδυμιώτης Σώζων

4 . Καπετανίδου Ελένη

5 . Κωνσταντινίδης Δημήτριος

6 . Λάλος Μηνάς

7 . Λαμπρίδης Χρήστος

8 . Λεπτουργίδου Αικατερίνη

9 . Λούπης Αγγελος

10 .          Μανουσιάδης Χαράλαμπος

11 .          Μελά – Ψαρού Αγγελική

12 .          Μόσχου Ειρήνη

13 .          Μυλωνάς Γεώργιος

14 .          Ντέρου Κυριακή

15 .          Τσούτσας Ιωάννης
29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 9]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ                                                                                                       Κ ε ρ α τ σ ί ν ι :
Η Μ Ο Σ Κ Ε Ρ Α Τ Σ Ι Ν Ι Ο Υ -              Ρ Α Π Ε Τ Σ Ω Ν Α Σ
Τ Μ Η Μ Α  Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ                                                     Α ρ ι θ μ ό ς  π ρ ω τ . :


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ (29ης/24-10-2018)

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θ Ε Μ Α Τ Α ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ    1ο :    Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η        Κ Α Ι             Α Π Ο Φ Α Σ Η    Γ Ι Α                   Α Ι Τ Η Σ Η    Α Κ Υ Ρ Ο Τ Η Τ Α Σ      Σ Τ Ο           Σ Τ Ε ,                            Γ Ι Α

Τ Ο Υ Σ  Κ . Α . Ε . Κ .                                                      Π Ο Υ Π Ε Ρ Ι Λ Α Μ Β Α Ν Ο Ν Τ Α Ι        Σ Τ Ο    Φ Ε Κ    Β 2 3 2 0 / 1 9 - 0 6 - 2 0 1 8           Κ Α Ι

Α Φ Ο Ρ Ο Υ Ν                    Α Κ Ι Ν Η Τ Α                 Π Ο Υ     Β Ρ Ι Σ Κ Ο Ν Τ Α Ι           Σ Τ Η Ν       Ι       Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α  Τ Ο Υ                         Η Μ Ο Υ           Ή

Υ Π Α Ρ Χ Ο Υ Ν Ρ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Η Μ Ε Ν Ε Σ Ι Α Ι Κ Α Σ Ι Ε Σ Ν Α Π Ε Ρ Α Σ Ο Υ Ν Σ Τ Η Ν Ι Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α Τ Ο Υ Η Μ Ο Υ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:400


ΘΕΜΑ 2ο: Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ω Μ Ε Ν Η  Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η  Γ Ν Ω Μ Η Σ  Τ Ο Υ                     Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ       Σ Ε

Ο Τ Ι  Α Φ Ο Ρ Α  Π Ι Θ Α Ν Η  Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Σ Η
Α Ι Γ Ι Α Λ Ο Υ / Ω Ν  Π Ο Υ  Β Ρ Ι Σ Κ Ο Ν Τ Α Ι  Σ Τ Α  Ο Ρ Ι Α  Τ Ο Υ
Η Μ Ο Υ    Μ Α Σ ,   Γ Ι Α    Ε Ι  Ι Κ Ο Υ Σ
Λ Ο Γ Ο Υ Σ   ( Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Σ ,   Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Υ Σ ,
Ε Π Ι Κ Υ Ν  Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ  Κ . Λ . Π . )  Α Π Ο   Ι Α  Ι Κ Α Σ Ι Ε Σ Π Ο Υ  Α Φ Ο Ρ Ο Υ Ν Α Π Λ Η Χ Ρ Η Σ Η Τ Ο Υ Σ ,
Π Ρ Ο Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Υ   Ν Α   Λ Η Φ Θ Ε Ι   Υ Π Ο Ψ Η   Σ Ε   Ν Ε Ε Σ   Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ε Σ   Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ι Σ   Π Ο Υ

Β Ρ Ι Σ Κ Ο Ν Τ Α Ι Υ Π Ο  Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:401


ΘΕΜΑ      3ο:        Ε Γ Κ Ρ Ι Σ Η  Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ  Α Ι Τ Η Σ Η Σ  Ε Π Ι Χ Ο Ρ Η Γ Η Σ Η Σ                 Τ Ο Υ          Η Μ Ο Υ

Κ Ε Ρ Α Τ Σ Ι Ν Ι Ο Υ -                           Ρ Α Π Ε Τ Σ Ω Ν Α Σ                                 Α Π Ο                               Τ Ο        Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο                                      Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν , Γ Ι Α

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η                                                      Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ο Υ Ν Τ Ω Ν             Η Μ Ο Τ Ι Κ Ω Ν               Β Ρ Ε Φ Ι Κ Ω Ν ,                                        Π Α Ι                                 Ι Κ Ω Ν                   Κ Α Ι

Β Ρ Ε Φ Ο Ν Η Π Ι Α Κ Ω Ν Σ Τ Α Θ Μ Ω Ν Σ Τ Ι Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Τ Ο Υ Ν Ε Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Α Ε Ι Ο Ο Τ Η Σ Η Σ , Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε Τ Ι Σ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Τ Ο Υ Π . . 9 9 / 2 0 1 7 .
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:402
29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 1 0]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΘΕΜΑ 4ο: Α Π Ο Ο Σ Η Π Ο Σ Ο Υ Σ Τ Η Β ΄ / Θ Μ Ι Α Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Τ Ο Υ Η Μ Ο Υ Μ Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Α Λ Υ Ψ Η Τ Ω Ν Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ω Ν Α Π Α Ν Ω Ν Ω Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ι Κ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ Τ Ο Υ 1 ο υ Ε Π Α Λ Ρ Α Π Ε Τ Σ Ω Ν Α Σ Γ Ι Α Τ Ο Ν Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Η Σ Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν Σ Τ Η Ν
Α Α  Ε .

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:403
ΘΕΜΑ 5ο: Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Κ Ω  Ι Κ Ω Ν Α Ρ Ι Θ Μ Ω Ν Ε Ξ Ο
Ω Ν Τ Ο Υ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ  Ο Ι
Ο Π Ο Ι Ο Ι Θ Α  Π Λ Η Ρ Ω Θ Ο Υ Ν Α Π Ο  Κ Α Π Ε Π Ε Ν  Υ Τ Ι Κ Ω Ν   Α Π Α Ν Ω Ν ( Π Ρ Ω Η Ν Σ Α Τ Α )
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:404


ΘΕΜΑ 6ο: Λ Η Ψ Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Γ Κ Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ω Ν Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν , Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε Τ Ο Α Ρ Θ Ρ Ο 2 1 9 Π Α Ρ . 5 Τ Ο Υ Ν . 4 4 1 2 / 2 0 1 6
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ                                                        ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:405


ΘΕΜΑ 7ο: Ε Γ Κ Ρ Ι Σ Η Ι Α Θ Ε Σ Η Σ Σ Χ Ε Τ Ι Κ Η Σ Π Ι Σ Τ Ω Σ Η Σ ( 7 1 , 5 3 € ) Π Ο Υ Α Φ Ο Ρ Α Σ Τ Η Ν Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Π Ρ Ο Σ Θ Ε Τ Ω Ν Τ Ε Λ Ω Ν Σ Τ Ο Ν Ε Φ Κ Α ( Ι Κ Α )

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:406


ΘΕΜΑ 8ο : Ε Γ Κ Ρ Ι Σ Η Ι Α Θ Ε Σ Η Σ Σ Χ Ε Τ Ι Κ Η Σ Π Ι Σ Τ Ω Σ Η Σ ( 1 6 , 9 0 € ) Π Ο Υ Α Φ Ο Ρ Α Σ Τ Η Ν Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Π Ρ Ο Σ Θ Ε Τ Ω Ν Τ Ε Λ Ω Ν Σ Τ Ο Ν Ε Φ Κ Α ( Ι Κ Α )

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:407


ΘΕΜΑ 9ο: Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Τ Η Σ Υ Π ΄ Α Ρ . 3 7 7 / 2 0 1 7 Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ : Ε Γ Κ Ρ Ι Σ Η Τ Ο Υ Σ Χ Ε Ι Ο Υ : Α Π Ο Φ Α Σ Η Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ Μ Ε Ι Ι Α Μ Ε Σ Α Τ Ο Υ Υ Π Ο Ε Ρ Γ Ο Υ ( 1 ) « Ι Ε Υ Ρ Υ Μ Ε Ν Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ ( Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Ο Μ Η ) Η Μ Ο Υ Κ Ε Ρ Α Τ Σ Ι Ν Ι Ο Υ - Ρ Α Π Ε Τ Σ Ω Ν Α Σ » Τ Η Σ Π Ρ Α Ξ Η Σ « Ι Ε Υ Ρ Υ Μ Ε Ν Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ ( Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Ο Μ Η & Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ρ Ο Μ Α ) Η Μ Ο Υ Κ Ε Ρ Α Τ Σ Ι Ν Ι Ο Υ - Ρ Α Π Ε Τ Σ Ω Ν Α Σ » Μ Ε Κ Ω Ι Κ Ο Ο Π Σ ( M I S ) 5 0 0 2 4 8 9 , Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε Τ Η Ν Α Π Ο 0 3 / 0 8 / 2 0 1 8 Λ Ι Σ Τ Α Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ Υ Π Ο Ε Ρ Γ Ο Υ Τ Η Σ Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε . Π . Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ .

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:408


ΘΕΜΑ  10ο:  Ο Ρ Θ Η  Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η  Τ Η Σ  Υ Π Ά Ρ .  8 6 / 2 0 1 7  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ    Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ :  Ε Γ Κ Ρ Ι Σ Η  Τ Ο Υ  Σ Χ Ε  Ι Ο Υ :  Α Π Ο Φ Α Σ Η  Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ  Μ Ε  Ι  Ι Α  Μ Ε Σ Α Τ Ο Υ  Υ Π Ο Ε Ρ Γ Ο Υ  ( 2 )  «  Ι Ε Υ Ρ Υ Μ Ε Ν Ο  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ  ( Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ρ Ο Μ Α ) Η Μ Ο Υ   Κ Ε Ρ Α Τ Σ Ι Ν Ι Ο Υ -  Ρ Α Π Ε Τ Σ Ω Ν Α Σ »   Τ Η Σ   Π Ρ Α Ξ Η Σ   «  Ι Ε Υ Ρ Υ Μ Ε Ν Ο   Κ Ε Ν Τ Ρ Ο

Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ ( Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Ο Μ Η & Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ρ Ο Μ Α ) Η Μ Ο Υ Κ Ε Ρ Α Τ Σ Ι Ν Ι Ο Υ - Ρ Α Π Ε Τ Σ Ω Ν Α Σ » Μ Ε Κ Ω Ι Κ Ο Ο Π Σ ( M I S ) 5 0 0 2 4 8 9 , Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε Τ Η Ν Α Π Ο
29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 1 1]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

2 7 / 0 8 / 2 0 1 8 Λ Ι Σ Τ Α Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ Υ Π Ο Ε Ρ Γ Ο Υ Τ Η Σ Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε . Π . Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ .

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:409
ΘΕΜΑ 11ο : Ε Γ Κ Ρ Ι Σ Η Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Ε Σ Κ Α Ι Α Τ Ο Μ Α Τ Ο Υ Η Μ Ε Ρ Ε Σ Τ Ω Ν Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ω Ν


Χ Ο Ρ Η Γ Η Σ Η Σ   Ε Ι  Ω Ν     Ι Α Β Ι Ω Σ Η Σ   Σ Ε   Α Π Ο Ρ Ε Σ Η Μ Ο Υ   Κ Ε Ρ Α Τ Σ Ι Ν Ι Ο Υ -  Ρ Α Π Ε Τ Σ Ω Ν Α Σ   Γ Ι Α   Τ Ι Σ


ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:410
ΘΕΜΑ 12ο: Ε Γ Κ Ρ Ι Σ Η
Ή
Μ Η
Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Υ
Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Η Σ
Κ Α Ι
Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ
Π Α Ρ Α Λ Α Β Η ΣΓ Ι ΑΤ ΟΕ Ρ Γ Ο : Α Ν Α Π Λ Α Σ Η

Π Λ Α Τ Ε Ι Α ΣΕ Υ Γ Ε Ν Ε Ι Α ΣΗ Μ Ο Υ
Κ Ε Ρ Α Τ Σ Ι Ν Ι Ο Υ -  Ρ Α Π Ε Τ Σ Ω Ν Α Σ »


ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
ΘΕΜΑ 13ο: Ε Γ Κ Ρ Ι Σ Η
Ή  Μ Η  Τ Ο Υ
1 ο υ  Α Π Ε
Κ Α Ι
Τ Ο Υ  1 ο υ  Π Κ Τ Μ Ν Ε
Τ Ο Υ  Ε Ρ Γ Ο Υ :
Α Ν Α Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η ,   Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η   Κ Α Ι
Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η   Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ω Ν   Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Μ Α Τ Ω Ν
Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Σ   Ρ Α Π Ε Τ Σ Ω Ν Α Σ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 7 »  Κ Α Ι Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:411
ΘΕΜΑ 14 ο  : Ε Γ Κ Ρ Ι Σ Η
Ή
Μ Η
Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η Σ
Ε Κ  Η Λ Ω Σ Η Σ    Τ Η Σ
Α
Ε Λ Φ Ο Τ Η Τ Α Σ
Κ Ε Ρ Α Τ Σ Ι Ν Ι Ο Υ  Τ Ω Ν  Α Π Α Ν Τ Α Χ Ο Υ  Ο Λ Υ Μ Π Ι Τ Ω Ν
Κ Α Ρ Π Α Θ Ο Υ  « Η    Η Μ Η Τ Ρ Α » ,  Μ Ε

Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Τ Ω Ν 7 0 Χ Ρ Ο Ν Ω Ν Α Π Ο Τ Η Ν Ι Ρ Υ Σ Η Τ Η Σ Σ Ε Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Ε Τ Ο Η Μ Ο Κ Ε Ρ Α Τ Σ Ι Ν Ι Ο Υ - Ρ Α Π Ε Τ Σ Ω Ν Α Σ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:412


ΘΕΜΑ    15ο:      Ε Γ Κ Ρ Ι Σ Η      Ή      Μ Η    Τ Η Σ                 Ε Κ    Η Λ Ω Σ Η Σ                Γ Ι Α   Τ Ο Ν    Ε Ο Ρ Τ Α Σ Μ Ο Τ Ω Ν               1 5 2

Χ Ρ Ο Ν Ω Ν          Α Π Ο                           Τ Ο    Ο Λ Ο Κ Α Υ Τ Ω Μ Α       Τ Η Σ  Μ Ο Ν Η Σ  Α Ρ Κ Α          Ι Ο Υ     Τ Η Σ    Ε Ν Ω Σ Η Σ        Κ Ρ Η Τ Ω Ν

Κ Ε Ρ Α Τ Σ Ι Ν Ι Ο Υ -                       Ρ Α Π Ε Τ Σ Ω Ν Α Σ  « Τ Ο                         Α Ρ Κ Α Ι » ,     Σ Ε         Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α                            Μ Ε                              Τ Ο       Η Μ Ο

Κ Ε Ρ Α Τ Σ Ι Ν Ι Ο Υ -     Ρ Α Π Ε Τ Σ Ω Ν Α Σ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:413


ΘΕΜΑ 16 ο : Ε Γ Κ Ρ Ι Σ Η Ή Μ Η Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Η Σ Σ Ε Σ Υ Ν Η Μ Ο Τ Ι Σ Σ Α - Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Κ Ε Ρ Α Τ Σ Ι Ν Ι Ο Υ ( Σ . Μ . )

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:414

Ο   Π Ρ Ο Ε  Ρ Ο Σ
Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

Μ Α Ρ Τ Α Κ Η Σ Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ

29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18

[ 1 2]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Θα πάρουμε παρουσίες

Αλεξίου Κωνσταντίνος
παρών,
Βαρλά Σταυρούλα
παρούσα,
Βρεττάκος Νικόλαος
απών,
Γκρόζου  Άννα
παρούσα,
Δαβγιώτη Ελένη
απούσα,
Δασκαλάκης Ευστράτιος
παρών,
Δατσέρη Βασιλική
απούσα,
Διακάκη Ευγενία
παρούσα,
Διδυμιώτης Σώζων
απών,
Ζούπης Ζαχαρίας
παρών,
Θεόδοτος Μιλτιάδης
παρών,
Θωμαΐδης Δημήτριος
παρών,
Καλαμαράς Γεώργιος
παρών,
Καπετανίδου Ελένη
απούσα,
Καπουσίζογλου Ελένη
παρούσα,
Καραγιαννάκης Χρήστος
παρών,
Καραγιαννίδης Παναγιώτης
παρών,
Κατσαφάδος Κυριάκος
παρών,
Καψοκόλης Πέτρος
απών,
Κεζέπης Αθανάσιος
παρών,
Κούβαρης Κωνσταντίνος
παρών,
Κυραμαργιού Ελένη
παρούσα,
Κωνσταντινίδης Δημήτριος
απών,
Λάλος Μηνάς
απών,
Λαμπρίδης Χρήστος
απών,
Λεπτουργίδου Αικατερίνη
απούσα,
29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 1 3]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


Λούπης Άγγελος                                                       απών,

Μανουσιάδης Χαράλαμπος                               απών,

Μαρτάκης Νικόλαος                                               παρών,

Μελάς Φώτιος                                                             απών,

Μελά Ψαρρού Αγγελική                                     απούσα,

Μιχάλογλου Στυλιανή                                          παρούσα,

Μόσχου Ειρήνη                                                         απούσα,

Μπουζάνη Χρυσούλα                                           παρούσα,

Μυλωνάς Γεώργιος                                                 απών,

Ντέρου Κυριακή                                                       απούσα,

Νικολάου Ελένη                                                       απούσα,

Περδίκη Παναγιώτα                                               παρούσα,

Σαββοπούλου Βάϊα                                                 απούσα,

Συράκου Σταυρούλα                                             παρούσα,

Τσούτσας Ιωάννης                                                 απών .

21 παρόντες.ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριοι συνάδελφοι με 21 παρόντες μ πορούμε να ξεκινήσουμε την 29 η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σας έχουν μοιραστεί . Εκτός ημερησίας δεν υπάρχει θέμα . Θα το φέρουμε στο άλλο Δημοτικό Συμβούλιο .

Κύριε Καλαμαρά επί της διαδικασίας κάτι θέλα τε να πείτε .

29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 1 4]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


ΚΑ Λ Α ΜΑ Ρ Α Σ:

Προ ημερησίας διάταξη, κουβέντα . Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις οι οποίες είναι πιο έντονες μπορούμε να πούμε τις

τελευταίες βδομάδες και έχουν να κάνουν κυρίως με την εξωτερική πολιτική, όπως αυτή εκφράζεται από την σημερι νή κυβέρνηση, χρειάζεται κατά την γνώμη μας να ανοίξει ένα ζήτημα το οποίο, γνώμη μας είναι, ότι αφορά όλους όσους σήμερα ζουν, κατοικούν και εργάζονται στην Ελλάδα αλλά έχει να κάνει και με συνολικότερα ζητήματα και σε επίπεδο Ευρώπης αλλά και παγκόσμια .
Και αυτό φαίνεται, έχει να κάνει με το πώς σήμερα εκφράζονται μια σειρά ανταγωνισμοί που στην περιοχή μας αυτήν την στιγμή, για να μην το αναλύσω όλο το κομμάτι, έρχονται και φέρνουν ολοένα και περισσότερες νατοϊκές αμερικάνικες βάσεις στην περιοχή, ακρι βώς αξιοποιώντας και θέλοντας μάλλον να εμποδίσουν ή τέλος πάντων για τα συμφέροντα είτε μεταξύ τους και τους ανταγωνισμούς μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, το δρόμο, τον λεγόμενο «δρόμο του μεταξιού », να μπορέσουν να ελέγξουν το δρόμο αυτό, προφανώς δηλαδή κάθε πλευρά για τα δικά της συμφέροντα, υπάρχει το εξής: Διαπιστώνουμε και με βάση τα δημοσιεύματα αλλά και επί τοις πράγμασι, ότι στην Ελλάδα δημιουργούνται ή επεκτείνονται νατοϊκές βάσεις. Από την Σούδα, το Τυμπάκι, μέχρι την Αλεξανδρούπολη με σταθμούς και σ το Βόλο και στην Λάρισα και στον Άραξο .
Υπάρχουν μια σειρά ενδείξεις οι οποίες λένε ότι εδώ υπάρχει προετοιμασία και πολεμική ακριβώς για να εξυπηρετήσει αυτόν τον ανταγωνισμό ο οποίος υπάρχει με το πώς θα εμποδιστεί η
29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 1 5]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


Κίνα    να    ανεβεί     ως    πρώτη     δύναμη,     οικο νομική      δύναμη     στην

παγκόσμια αγορά . Την ίδια στιγμή πως θα εμποδιστούν τα συμφέροντα της Ρωσίας σε σχέση με τους αγωγούς οι οποίοι θέλουν να κατέβουν μέχρι την Μεσόγειο . Και από αυτήν την σκοπιά, παίρνουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για αυτούς, τα οποία θα τους εξασφαλίσουν την επόμενη ημέρα με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους.


Αυτό μπορεί να γίνει είτε με ειρηνικό σε εισαγωγικά τρόπο, με την έννοια των συμφωνιών οι οποίες γίνονται σήμερα, από το που θα περάσουν οι αγω γοί, ποιο λιμάνι θα πάρει την πρωτοκαθεδρία, π . χ . COSCO εδώ πέρα να φέρνει επάνω τα εμπορεύματα της και λοιπά, τους στόχους που βάζει το κάθε μονοπώλιο . Αλλά σε κάθε περίπτωση και η ιστορική πείρα, αν θέλετε και όχι πολύ παλιά, αποδεικνύει ότι σήμερα βρισ κόμαστε σε μια διαρκή προετοιμασία τέτοια που μπορεί να εκφραστεί ακόμα και με πολεμική κατάσταση. Δεν είναι μακριά τα γεγονότα,


ο      πόλεμος στην Συρία τα προηγούμενα χρόνια ακόμα μέχρι σήμερα στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ . Θυμάστε διαμελισμό Γιουγκοσλαβίας.

Άρα μιλάμε για συγκεκριμένες ιμπεριαλιστικές ενώσεις, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ, που αυτήν την στιγμή η συγκεκριμένη σημερινή κυβέρνηση στο δρόμο που έχουν χαράξει βέβαια οι προηγούμενες, επιδιώκοντας να αναβαθμιστεί στην περιοχή όπως λέει, με τον όρο που χρησ ιμοποιούν και οι Αμερικάνοι απέναντι στην πολιτική που χαράζει η κυβέρνηση στην Ελλάδα του γεωστρατηγικού μεντεσέ, προσπαθούν να βάλουν πόδι στην περιοχή.

29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 1 6]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


Από αυτήν την άποψη εμείς θέλουμε να πούμε ότι είναι πολύ επικίνδυνο για τον λαό μας τα σενάρια τα ο ποία είναι σε εξέλιξη . Και θέλουμε να καταθέσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο μια πρόταση ψηφίσματος, η οποία να καταδεικνύει ότι εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, με βάση τις εξελίξεις οι οποίες είναι μπροστά και δεν τις αρνούνται, ούτε ο Καμένος από τη δικι ά του σκοπιά, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα από τη δικιά του σκοπιά, έρχονται ενάντια στα δικά μας συμφέροντα .


Να σας πω ένα χαρακτηριστικό, ότι απέναντι από την ιχθυόσκαλα, δεν ξέρω πόσοι το έχετε παρατηρήσει, ανά τακτά χρονικά διαστήματα αράζουν δύο νατοϊκά καταμαράν, στην βάση

η     οποία υπάρχει εκεί . Πέρα από το ότι περνοδιαβαίνουν στο λιμάνι του Πειραιά διαρκώς νατοϊκά πλοία . Εδώ και στο δικό μας το Δήμο σας λέω απέναντι από την ιχθυόσκαλα, εκεί που είναι μια βάση του Πολεμικού Ναυτικού .

Θεωρούμε λοιπόν ότι το Δημοτικό Συμβούλιο στο Κερατσίνι και στη Δραπετσώνα έχει και την ευθύνη και τη δυνατότητα να αναδείξει τέτοιες πλευρές. Ότι προφανώς σε κάτι που έχουμε συμφωνήσει, νομίζω και σε παλιότερα Δημοτικά Συμβούλια ότι οι λαοί μεταξύ τους δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, ότι το ΝΑΤΟ και

η       Ευρωπαϊκή Ένωση σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εγγυηθούν την ειρήνη στην περιοχή. Το έχουν αποδείξει ούτως ή άλλως. Και να καταλήξουμε σε ένα ψήφισμα .

Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα, και χθες είχαμε συγκέντρωση απέναντι σε αυτού ς τους σχεδιασμούς και συνολικότερα, όχι τώρα, εδώ και αρκετούς μήνες, χρόνια έχουμε αναδείξει το πώς μαζεύεται πάρα πολύ πολεμικό υλικό στην
29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 1 7]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


περιοχή . Και νομίζουμε ότι είμαστε σαν Δημοτικό Συμβούλιο πολιτικά ώριμοι να καταλήξουμε σε ένα τέτοιο ψήφισμα . εν ξέρω Πρόεδρε αν θες να το διαβάσω ή να το μοιράσουμε .


ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :

Προσήλθε ο κ . Καψοκόλης, η κ . Νικολάου, και η κ . Σαββοπούλου .ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κάποιος άλλος. Ο κ . Κούβαρης.ΚΟΥΒΑΡΗΣ:

Θα επανέλθω σε κάποια ζητήματα . Καταρχάς να εκφράσω και να καταγραφεί στα πρακτικά τα συλλυπητήρια στον συνάδελφο Ζούπη για τον χαμό του πατέρα του . Και επειδή γίνεται και μια εκδήλωση δίπλα από την κ . Δαβγιώτη, προσωπικά εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στην νέα αυτοδιοικητική της προσπάθεια .

Τώρα επί των δημοτικών . Δήμαρχε έχω εδώ κάποιες σελίδες των πρακτικών, της 16 η ς συνεδρίασης, που αφορά την αγορά του οικοπέδου στην οδό Πύλου . Υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, συμφωνώ απόλυτα, θα ήθελα παρακαλώ επειδή ενόψει του καινούργιου προϋπολογισμού και την σύνταξη του νέου τεχνι κού προγράμματος, είναι αδήριτος ανάγκη να ληφθεί μια απόφαση για την αγορά . Και θα ήταν, επειδή ο προϋπολογισμός πρέπει να περάσει μέχρι 30 . 11 . έτσι λέει ο νόμος, είμαστε στις 24 και θεωρώ ότι πρέπει να περάσει τώρα σαν απόφαση ότι η αγορά του οικοπέδου και η έρευνα της αγοράς θα δείξει το ποσό που πρέπει να μπει στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα .29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 1 8]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


Η    πρόταση μου λοιπόν είναι να μπει εκτός ημερήσιας. Είναι δέσμευση από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και βέβαια και από τον κύριο Δήμαρχο, και πρέ πει να το κάνουμε τώρα, γιατί το ξέρεις και εσύ και εγώ και όλοι ότι περιρρέει μια ατμόσφαιρα εκεί πέρα, ότι θα μείνουμε στα λόγια . Επειδή είναι εκφρασμένη η άποψη μας, να γίνει απόφαση.


Δεύτερον, θα επανέλθω, γιατί με πιάνουν και το λέω ότι πρέπει να γίνει μονοδρόμηση της Κασομούλης και της Οίτης. Με πιάνουν άνθρωποι εκεί . Και να πω και κάτι, είναι και εδώ η κ . Μαρκογιαννοπούλου, το ξέρετε το θέμα . Το ξέρει και η κ . Διακάκη, το ξέρουν και οι συνάδελφοι που είναι εκεί γύρω, είναι απόλυτο ότι πρέπει να γίν ει . Και το έχουμε υποσχεθεί εδώ και δύο χρόνια . Δεν είναι κάτι σημαντικό . Βάλτε το λοιπόν σε μια Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, να περάσει να πάνε να βάλουν οι Υπηρεσίες, πέντε σήματα . Δεν γίνεται τώρα επί 4 χρόνια .


Θα επανέλθω και σε κάτι άλλο Δήμαρχε και σε έν α καινούργιο θέμα βέβαια . Είχα κάνει μια πρόταση η πλατεία που περικλείεται μεταξύ Βυζαντίου, Ρέπουλη και Μικράς Ασίας, να γίνει, και αυτό απόφαση πρέπει να γίνει Δήμαρχε, να μετονομαστεί, πέραν των προσπαθειών σας που ξέρω ότι γίνεται για συγκεκριμένο αθ λητικό χώρο, στον οποίο συμφωνώ, να μετονομαστεί πλατεία ιατρού Γεωργίου Γκαμήλη.


Υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στην πόλη και στον αθλητισμό βέβαια, και η κοινωνική του

προσφορά  είναι  αδιαμφισβήτητη  και  πρέπει
να
γίνει .
Και
να  σα ς
πω  και  κάτι,
εγώ  θα  αντιπαρέρθω,  γιατί
θα
πούνε
ότι
κάνετε
μετονομασίες
για  λόγους  προεκλογικούς,  ας  το  βάλουμε  τώρα  και

29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 1 9]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


ας το στείλουμε . Και τα τοπωνύμια που υπάρχουν στην πόλη, σιγά - σιγά πρέπει να αλλάζουν, οι οδοί και τα λοιπά . Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προσφέρει στην πόλη, πάρα πολλά . Και κάνω και δεύτερη πρόταση, στην οδό Γερμανού, Ανθίμου Γαζή, 10 η Οκτωβρίου και Θουκυδίδη, υπάρχει ένα μικρό τρίγωνο που δεν έχει καμία ουσιαστική, δεν γίνεται καμία ουσιαστική παρέμβαση ή μπαίνουν άνθρωποι και κάνουν κάτι .


Σε ένδειξη λοιπόν κάποιας απόδοσης τιμής, αυτό προτείνω να ονομαστεί, αυτό το τρίγωνο, Βασιλικής Καραχάλιου . Η περιοχή έτσι ονομάζεται . Και να υιοθετηθεί από το σχολείο . Έχω κάνει μια συζήτηση με τη Διευθύντρια να το υιοθετήσει το σχολείο, όπου θα το έχει σε απόλυτη τάξη και σε απόλυτη ομορφιά . Δεν μιλάω για την πάνω πλατεία, όπου Δήμαρχε να ενημερώσω ότι η επάνω μεγάλη πλατεία, δεν ξέρω τι έχει γίνει, είχε μετονομαστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο σε Γεωργίου Γεννηματά . Δεν ξέρω τώρα αν έχει περάσει στην Περιφέρεια ή όχι . Δεν ξέρω αν έχει έρθει η απάντηση. Αλλά δείτε το και αυτό . Αλλά αυτό το τρίγωνο εκεί, το οποίο είναι άνευ αξίας ειλικρινά, και είναι γεμάτο σκουπίδια, και δεν είναι κάποιος χώρος σημαντικός. Πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα .
Επανέρχομαι όμως και σε κάτι άλλο . Στο πρόγραμμα ασφαλτόστρωσης της περιοχής Αγίου Μηνά, το οποίο έτρεξε ικανοποιητικά, δυστυχώς υπάρχει η οδός Ελικώνος, η οδός Λογοθέτη, η οδός Χριστοπούλου και δεν έχουν βγει . Και μιλάω μέχρι την περιοχή της Ρήγα Φεραίου . Και δεν έχει γίνει τίποτα εκεί . Εγώ δεν βάζω την Υψηλάντου, γιατί κατοικώ εκεί . Αλλά η Ελικώνος, η οδός Λογοθέτη που περνάει μπροστά από τον Άγιο29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 2 0]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


Μηνά, και η οδός Χριστοπούλου που αρχίζει από την Γρηγορίου Λαμπράκη και φτάνει μέχρι την οδό Αναξαγόρα, είναι αυτ ές οι οποίες, δεν ξέρω ξεχάστηκαν .

Και κάτι πρέπει να γίνει και για αυτά τα ζητήματα . Δεν βάζω θέμα ασφαλτόστρωσης. Γιατί αν θα το βάλω, είναι σε εξέλιξη η περιοχή στο Σελεπίτσαρι και εννοώ, Σαμοθράκης, Καραθοδωρή, Ψάχου, Αγίας Σοφίας, εκεί είμαστε πρωτα θλητές στην λακκούβα .

Η    Μυστρά είναι σε σχέδιο, νομίζω έχει γίνει ο διαγωνισμός, θα ξεκινήσει . Αυτό είναι σε εξέλιξη.

Επίσης παρακαλώ πολύ να βάλετε, το έχω ξαναπεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, άμεσα την μονοδρόμηση της οδού Μικράς Ασίας, από την Κωνσταντινου πόλεως μέχρι την Βενιζέλου . Γιατί από ότι πληροφορούμαι θα αρχίσει το έργο της ανάπλασης της πλατείας Κύπρου . Οπότε πρέπει να δοθεί μια πρόσβαση στην αγορά της πόλης. Γιατί θα κλείσει η Καραολή Δημητρίου . Έτσι δεν είναι Δήμαρχε; Κάτι θα γίνει εκεί . Δήμαρχε είναι συγχρόνως και η ανάπλαση της Σμύρνης. Κάτι πρέπει να γίνει .


Και τώρα επειδή είναι και εδώ ο Αντιδήμαρχος, αν δεν είναι ο Καθαριότητας, οι επεμβάσεις στην πλατεία Κρήτης από τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, έχουν δημιουργήσει ένα πρόβλημα εδώ. Βγαίνετε έξω και βλέπετε είναι σύννεφα σκόνης. Ας κατέβει μια υδροφόρα να πλύνει ρε παιδί μου . Αλλά είναι απόλυτο Δήμαρχε να πάρουμε απόφαση για το οικόπεδο Πύλου . Για να προλάβουμε

την σύνταξη του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος. Η αξία θα φανεί από την α ντικειμενική αξία . Δώσε το στην Τεχνική Υπηρεσία, θα βγάλουν αμέσως από το πρόγραμμα θα βγει αμέσως η αντικειμενική αξία .


29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 2 1]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


Π Ρ ΟΕΔΡ ΟΣ:

Κάποιος άλλος; Έλα Πέτρο .ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ:

Να συμπληρώσω, εκεί στο Σελεπίτσαρι, αυτό το κομματάκι που είναι μπροστά από το Σελ επίτσαρι μέχρι εκεί που στρίβουμε, που είναι μονόδρομος, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα παιδιά . Ερχόμαστε για να πάμε στο σχολείο και κάνουμε παράβαση, με τα alarm μπαίνουμε για να παρκάρουμε . Για 20 μέτρα που είναι . Και έχουμε πει, αν γίνεται αυτό, έχει μονοδρομ ηθεί, είναι 20 μέτρα και μπαίνουμε εις γνώση μας ανάποδα . Καμία αντίρρηση Δήμαρχε, δεν λέω εγώ όχι . Λέω όμως, δεν ξέρω αν είναι τόσο δύσκολο, αλλά είναι πρόβλημα . Θα παρακαλούσα να το κοιτάξετε . Να γίνει διπλό σε αυτό το κομμάτι .ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το καλοκαίρι με τα παρκαρισμένα έχει κάποιο πρόβλημα . Εντάξει θα το δούμε .


ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ:

Όχι το λέω, αφού το κάνουμε, άνετα περνάνε .ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κάποιος άλλος;

29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 2 2]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


ΔΗ ΜΑ Ρ Χ ΟΣ:

Ξεκινάω ανάποδα . Δεν χωράει διπλός δρόμος εκεί, διπλής κατεύθυνσης. Ξέρετε ότι παρκάρουν αυτ οκίνητα έτσι ή αλλιώς, γιατί ο χώρος παρκινγκ για το συγκεκριμένο σημείο και την επισκεψιμότητα που έχει δεν φτάνει . Έτσι; Που σημαίνει ότι εσείς, στη διάρκεια του χειμώνα θα κάνετε αυτό που κάνετε χρόνια Πέτρο, θα πηγαίνετε παράνομα .


Έτσι και αλλιώς και οι άνθρωποι κινούνται με τον ίδιο τρόπο, απλά είναι λίγο πιο προσεκτικοί με την απαγόρευση τώρα . Και καλά κάνει ο κόσμος, γιατί δεν μπορεί να είναι διπλής κατεύθυνσης. Είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα . Εάν το κάνουμε διπλής κατεύθυνσης θα είναι μη προσβάσιμος .


Τώρα με το απαγορευτικό, κατά την γνώμη μου σου λέω, τώρα με το απαγορευτικό αν μη τι άλλο ο άλλος που κάνει παραβίαση είναι σαφώς πιο προσεκτικός. Έτσι;


ΚΟΥΒΑΡΗΣ:

Να πω κάτι, επειδή αυτό ήταν μια ενέργεια που την είχα κάνει εγώ εκεί, και οφείλετο στ ην μονοδρόμηση για λόγους επικινδυνότητας λόγω της πρόσβασης των μαθητών . Τώρα βάζουν θέμα τι; Οι καθηγητές; Αφού δεν υπάρχει άλλος εκεί .


ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ:

Όσοι παρκάρουν από κει .

29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 2 3]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


ΚΟΥΒΑ Ρ Η Σ:

Μα στο Σελεπίτσαρι αν θες να πας, πηγαίνεις από τη Φιλίππου . Στην πίσω είσοδο, …


ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κώστα αυτό εκεί πέρα υποτίθεται μονοδρομήθηκε για να λειτουργήσει το δεξί παρκινγκ . Να ανεβαίνεις και να πηγαίνεις δεξιά .
ΚΟΥΒΑΡΗΣ:

Ας πηγαίνετε από τη Δεμερτζή και ας ανεβαίνετε από την Μυστρά .ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Να ολοκληρώσει ο Δήμα ρχος, εντάξει μην τον διακόπτετε .ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Δέστε λίγο να βοηθήσω .ΚΟΥΒΑΡΗΣ:

Δήμαρχε απλά, όταν γίνεται μια μονοδρόμηση, ο νόμος λέει από αρχή έως τέλος. Ένα . Και δεύτερον, δεν υπάρχει μονοδρόμηση που μπορεί να γίνει για ορισμένες ώρες. Για αυτό έχει γίνει αυτό . Να λειτουργήσει το πίσω παρκινγκ .
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Και για αυτόν τον λόγο θα δείτε, επειδή αυτά τα πράγματα ή πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με ένα συνολικό επιστημονικό
29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 2 4]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


τρόπο ή να κάνουμε αυτό που κάνουμε εμείς παιδιά εδώ και χρόνια .


Για αυτόν τον λόγο θα δείτε ότι στον προϋπολογισμό που εμείς θα καταθέσουμε, υπάρχει κονδύλι να ανατεθεί μελέτη κυκλοφοριακή για την πόλη . Υπάρχει θέμα . Υπάρχει θέμα σε όλη την πόλη, σε κάποια σημεία αυτό το θέμα είναι εκρηκτικό . Με την έννοια αυτή και το πρώτο ζήτημα πο υ έβαλε ο κ . Κούβαρης και εγώ το ακούω, χρειάζεται να μελετηθούν και να ξέρουμε κάποια στιγμή να μην λειτουργούμε, έχω ένα πρόβλημα πάω το αντιμετωπίζω, δημιουργώ ένα πρόβλημα αλλού . Και με αυτόν τον τρόπο να μην έχουμε κάποιο σχέδιο παρέμβασης.


Άρα εμείς αυτό που θα προτείνουμε και σας λέω είναι τα χρήματα σε κωδικό, στον επόμενο προϋπολογισμό, να πάμε επιτέλους κάποια στιγμή να κάνουμε με ένα σοβαρό τρόπο μια μελέτη κυκλοφοριακή της πόλης, έχουν αλλάξει τα πράγματα, τα φορτία στους δρόμους είναι συγκεκρ ιμένα . Σε κάποιους δρόμους έχουμε πολύ πιο μεγάλη επισκεψιμότητα . Το Σελεπίτσαρι όταν δημιουργήθηκε, ο τρόπος που δημιουργήθηκαν οι δρόμοι και η κατεύθυνση τους στην περιοχή, δεν υπήρχε, τώρα υπάρχει . Τώρα έχει πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα . Έτσι;


Είναι άλλο να ξεκινάς με ένα Δημοτικό Σχολείο κάποια στιγμή στο Πρεσσόφ και άλλο αυτήν την στιγμή να έχεις σχολικές μονάδες που ξεπερνούν σε άθροισμα τους 2 . 000 μαθητές. Άρα η δική μας η πρόταση είναι αυτή, για το πώς θα αντιμετωπιστεί συνολικά το πρόβλημα .


Υπάρχει μια πολύ καλή προσπάθεια, που όταν ολοκληρωθεί θα δείτε ότι στο κομμάτι της πόλης, από την Λαμπράκη και πάνω,
29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 2 5]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


Άγιο Μηνά, Άγιο Αντώνη θα έχει γίνει μια σοβαρή παρέμβαση με τις ασφαλτοστρώσεις. Στην λογική ότι πρέπει να τελειώνουμε με κομμάτια της πόλης. Δηλαδή όχι στην λογική φτιάχνω ένα δρόμο εδώ, φτιάχνω ένα δρόμο εκεί, φτιάχνω ένα δρόμο παραπέρα . Κάποια στιγμή πρέπει να ξέρεις ότι μεγάλα κομμάτια της πόλης τέλειωσαν . Ξέφυγαν κάποια πράγματα κ . Κούβαρη, έχετε δίκιο, τα οποία θα κάνουμε σοβαρή προσπ άθεια, στα πλαίσια αυτής της εργολαβίας να τα αντιμετωπίσουμε . Έτσι; Και θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε .


Και για τις δυο προτάσεις, για την ονοματοδοσία που δώσατε, εγώ τις ακούω και τις δυο θετικά . Αφήστε να το δούμε .

Η             διαδικασία έτσι και αλλιώς ξεκινάει από το Κοινοτικό Συμβούλιο, δεν ξεκινάει ανάποδα . Την έχουμε πατήσει στην πόλη και άλλες φορές. Εγώ είμαι θετικός και στις δυο προτάσεις που κάνατε . Έχω έναν προβληματισμό, ότι κάποια πράγματα από δω και πέρα, και αυτό θα είναι άδικο για το Δημοτικό Συμβο ύλιο, κάποια πράγματα από δω και πέρα θα θεωρηθούν προεκλογικά . Έτσι; Και αυτό αδικεί και τους συγκεκριμένους ανθρώπους, αδικεί θεωρώ και το Δημοτικό Συμβούλιο και όσους επιλέγουν να αντιμετωπίσουν κάποια πράγματα με αυτόν τον τρόπο .


Δέστε λιγάκι, εγώ λέω να έρθουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί τώρα δεν μπορούμε και να κάνουμε πρόταση και να έχουμε και τα χρήματα, να κουμπώσουμε και τα χρήματα στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού, είτε για απαλλοτρίωση, είτε για αγορά του χώρου . Εγώ θέλω να ψάξω κα ι τα δύο με την Νομική Υπηρεσία . Έτσι;

29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 2 6]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


Άρα να έρθουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και να το αποφασίσουμε . Δεν υπάρχει περίπτωση έναν πευκώνα να τον αφήσουμε στα χέρια ενός ανθρώπου ο οποίος φυσικά και με την σειρά του είναι εγκλωβισμένος ή εμείς θα μπο ύμε στην μέση και θα το αντιμετωπίσουμε είτε με τον έναν, είτε με τον άλλο τρόπο, είτε θα το βλέπει και αυτός έτσι . Δεν μπορεί να αξιοποιήσει αυτό που θεωρεί εκείνος περιουσία του .


Τώρα γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο, είναι μια άλλη υπόθεση. Θεωρώ ότι ν αι πρέπει να συζητήσουμε, να βγάλουμε ψήφισμα με βάση την πρόταση των παιδιών και να τοποθετηθούμε στο τέλος. Γιατί θα καταθέσουμε και εμείς ψήφισμα κύριε Πρόεδρε .
ΚΟΥΒΑΡΗΣ:

Για το θέμα της Πύλου, αν θα πάτε με αναμόρφωση του προϋπολογισμού, πρέπει να γί νει και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος. Εγώ μίλησα απλά να ληφθεί απόφαση για να υπάρχει ώστε να μπει στον νέο προϋπολογισμό, του ’19 και στο νέο τεχνικό πρόγραμμα . Δεν χρειάζεται λοιπόν αναμόρφωση προϋπολογισμού . Να μπει μέσα . Μα για αυτό το έβαλ α, για να είναι απόφαση, γιατί Δήμαρχε για να γίνει χρειάζεται, σας το λέω, χρειάζεται πρώτα - πρώτα μια έκθεση από την Τεχνική Υπηρεσία . Συμφωνώ αλλά μην πάμε με αναμόρφωση και συνεχιζόμενα και φτάσουμε το 2020 . Να το βάλουμε στον καινούργιο προϋπολογισμό .


29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 2 7]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


Π Ρ ΟΕΔΡ ΟΣ:

Φαντάζομαι τελειώσαμε την προ ημερησία . Τώρα όσον αφορά το ψήφισμα . Υπάρχει αντίρρηση να ενταχθούν τα ψηφίσματα και να συζητηθούν και να παρθεί απόφαση ψηφίσματος; Να κάνουμε μια ψηφοφορία γρήγορη.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :

Αλεξίου

….. ,
Βαρλά
είστε  υπέρ   του  να  μπει  να  συζητηθούν  τα
ψηφίσματα; Βαρλά υπέρ .
Προσήλθε και ο κ . Βρεττάκος.
Κύριε Βρεττάκο
είστε υπέρ ή κατά; Κατά .
Γκρόζου
υπέρ,
Δαβγιώτη
απούσα,
Δασκαλάκης
απών,
Δατσέρη
απούσα,
Διακάκη
απούσα,
Διδυμιώτης
απών,
Ζούπης
απών,
Θεόδοτος
απών,
Θωμαϊδης
υπέρ,
Καλαμαράς
υπέρ,
Καπετανίδου
απούσα,
Καπουσίζογλου
υπέρ,
Καραγιαννάκης
υπέρ,
Καραγιαννίδης
υπέρ,
Κατσαφάδος
απών,

29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 2 8]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


Καψοκόλης                                    υπέρ,

Κεζέπης                                            υπέρ,

Κούβαρης;

ΚΟΥΒΑ Ρ Η Σ: Συμφωνώ να πάρει θέση το Δημοτικό Συμβούλιο σε ένα κοινό ψήφισμα . Γιατί θα διακινδυνεύσουμε πάλι, επειδή είναι εκτός ημερήσιας να μην έχει 21 και να αυτογελοιοποιηθούμε πάλι . Συμφωνήστε λοιπόν να κατέβει ένα κοινό ψήφισμα και να πάρουμε απόφαση. Σας το λέω γιατί στο τέλος θα γελοιοποιηθεί το Συμβούλιο .


Σε σοβαρά θέματα βάζει ένα η αριστερά, η Συσπείρωση δεν ξέρω βάζει ένα άλλο, γίνεται ένας πόλεμος, δεν περνάει τίποτα και το ρίχνουμε στο τσιφτετέλι . Συνεννοηθείτε Δήμαρχε, κάνω μια πρόταση, εκπρόσωποι του «Άλλου Δρόμου» με εκπροσώπους της Συσπείρωσης, να καταλήξουμε σε ένα κοινό ψήφισμα για να γίνει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ναι αλλά άμα ξεκινήσουμε να μιλάμε τα θέματα Κώστα, αυτό, η ζύμωση για την υιοθέτηση ενός ενιαίου ή όχι ψηφίσματος…


ΚΟΥΒΑΡΗΣ:

Εγώ είπα μια πρόταση, να συζητήσουμε να πάρουμε θέση στο πρόβλημα και να κάνουμε μια προσπάθεια συγκερασμού των απόψεων . Σε αυτό λέω εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Άρα είσαι θετικός.

29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18
[ 2 9]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Κυραμαργιού
υπέρ,
Κωνσταντινίδης
απών,
Λάλος
απών,
Λαμπρίδης
απών,
Λεπτουργίδου
απούσα,
Λούπης
απών,
Μανουσιάδης
απών,
Μαρτάκης
υπέρ,
Μελάς
απών,
Μελά
απούσα,
Μιχάλογλου
υπέρ,
Μόσχου
απούσα,
Μπουζάνη
υπέρ,
Μυλωνάς
απών,
Ντέρου
απούσα,
Νικολάου
υπέρ,
Περδίκη
υπέρ,
Σαββοπούλου
υπέρ ,
Συράκου
υπέρ,
Τσούτσας απών .

Για να μπει θέλει 21 .
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Δεν είμαστε 21 . Θα φέρουμε με δική μας πρωτοβουλία θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό .

29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 3 0]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


Άρα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο παίρνουμε εμείς την ευθύνη, για να μην φανεί ότι πάμε να ξεφύγουμε, θα το φέρουμε θέμα στην ημερήσια διάταξη.


ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Περνάμε στα θέματα .

ΘΕΜΑ 1ο  ΗΔ

Συζήτηση και απόφαση για αίτηση ακυρότητας στο ΣτΕ, για τους Κ.Α.Ε.Κ. που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ Β2320/19 -06-2018 και αφορούν ακίνητα που βρίσκονται στην ιδιοκτησία του Δήμου ή υπάρχουν δρομολογημένες διαδικασίες να περάσουν στην ιδιοκτησία του Δήμου.


ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο Δήμαρχος θα κάνει την εισήγηση .ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Είστε όλοι γνώστες μιας κατάστασης που στη δική μας αντίληψη είναι απαράδεκτη . Μια κατάσταση που ξ εκίνησε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και συνεχίζεται στην ίδια κατεύθυνση και από αυτήν την κυβέρνηση.

Όλη η δημόσια περιουσία αυτής της χώρας γίνεται δώρο σε ένα Υπερταμείο το οποίο ουσιαστικά καλείται να ξεπουλήσει ότι ασημικό υπάρχει . Παραδόθηκε λ οιπόν ο κατάλογος όλων των δημοσίων εκτάσεων της χώρας μας στο Υπερταμείο πια και με
29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 3 1]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


νόμο . Έτσι . Αν κάποιος δει προσεκτικά και πέρα από τις δεσμεύσεις οι οποίες είναι προφορικές, δει προσεκτικά τον κατάλογο θα δει ότι εκεί υπάρχουν τα πάντα . Αρχαιολογικοί Χώροι, σχολεία, πλατείες, γήπεδα .


Η    δική μας αντίληψη είναι ότι αυτό είναι απαράδεκτο . Στο Δήμο υπάρχουν 50 ακίνητα, 50 χώροι . Γίνεται μια προσπάθεια και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, από την Τεχνική Υπηρεσία να κατηγοριοποιηθούν . Έτσι . Να δούμε καταρχήν π οια είναι . Είναι σε καλό δρόμο Κώστα . Θα σας δώσω ότι έχουμε καταφέρει να βρούμε μέχρι τώρα, γιατί μερικά πράγματα δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν . Έτσι;


Αν κάποιος μας πει έναν εύκολο τρόπο να τον πούμε στα παιδιά που παιδεύονται εδώ και 20 ημέρες να το κάνουν . Δέστε λιγάκι, αυτά τα 50 ΚΑΕΚ είναι τριών κατηγοριών . Είναι ΚΑΕΚ που περιγράφουν πράγματα που είναι δικά μας ή που έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία για να έρθουν σε μας. Ξέρετε για παράδειγμα ότι τα σχολεία, πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη διαδικασία να υπάρχουν στο Δήμο .


Όσα έχουν περάσει στο Δήμο δεν περιγράφονται σε αυτά τα ΚΑΕΚ. Υπάρχουν όμως σχολεία της πόλης, όπως το 1 ο Λύκειο, το 12 ο Δημοτικό, το 13 ο Νηπιαγωγείο, το 2 ο Γυμνάσιο και το 2 ο Λύκειο, το 14 ο Δημοτικό, υπάρχει μια κατάσταση πραγμ άτων τα οποία είναι δεδομένα . Πρώτη κατηγορία λοιπόν χώροι που είτε είναι στην ιδιοκτησία του Δήμου, είτε αξιοποιούνται, χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια από το Δήμο .


Μια δεύτερη κατηγορία είναι εκτάσεις οι οποίες έχουν παραχωρηθεί για χρήση στο Δήμο και την κυριότητα τους την έχει
29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 3 2]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


το ελληνικό δημόσιο . Και αυτές παίρνουν . Και μια τρίτη κατηγορία είναι εκτάσεις που κάποιες από αυτές προσπαθούμε

ακόμα
να
τις
εντοπίσουμε,
που  είναι
στα
διοικητικά  όρια
του
Δήμου,  που  ανήκαν  στο  ελληνικό  δημόσιο
και  που  φυσικά
στη
δική
μας
την
αντίληψη  δεν
μπορούν
να
αποτελέσουν  προίκα .

Κατά την γνώμη μας σήμερα πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα . Ένα να πάρουμε μια απόφαση που να λέει ότι όλες αυτές οι εκτάσεις οι οποίες ανήκουν στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας, πρέπει να αποδοθούν στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας, τελεία . Και όταν λέμε όλες, εννοούμε όλες. Οτιδήποτε υπήρχε στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου βρίσκεται στα όρια της πόλης μας, είναι ανεπίτρεπτο από την στιγμή που πάρθηκε απόφαση να φύγουν από το δημόσιο, ν α πάνε οπουδήποτε αλλού παρά στο Δήμο . Και σε αυτό να είμαστε ξεκάθαροι .
Ταυτόχρονα μια δεύτερη απόφαση που καλούμαστε να πάρουμε, είναι ότι αυτές οι εκτάσεις που έτσι και αλλιώς είναι σας λέω τα σχολεία, έχει εκκλησίες, έχει τον Αρχαιολογικό Χώρο στο Καστράκι, έχει παιδικές χαρές, έχει πλατείες, έτσι και αλλιώς αυτό

είναι     ένα     διαφορετικής        τάξης      πρόβλημα       και     πρέπει                 να

αντιμετωπιστεί και αλλιώς.

Το πρώτο που παίρνουμε είναι μια πολιτική απόφαση που καλούμε και θα καλέσουμε και το επόμενο διάστημα τον κόσμο να κινητοποιηθεί σε αυτήν την κατεύθυνση . Το δεύτερο έχει να κάνει και με ένα ζήτημα τυπικό που πρέπει να προλάβουμε . Μέχρι τις 3 Νοέμβρη υπάρχει δυνατότητα να γίνει προσφυγή στο ΣτΕ, να κατατεθεί αίτηση ακύρωσης. Επειδή ο χρόνος είναι μικρός και
29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 3 3]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


π ε ρ ι ορισμένος, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ λέει, αυτές τις εκτάσεις, που για αυτές μπορείς να πας να κάνεις

αίτηση ακυρότητας, δύο πράγματα, θα κάνεις μια αίτηση ακυρότητας για τον νόμο συνολικά στο ΣτΕ .

Ένα δεύτερο αίτημα θεραπείας ακύρωσης είνα ι να πας και να επικεντρώσεις σε αυτό που είναι ήδη η περιουσία σου, είτε είσαι στη διαδικασία να γίνει περιουσία σου . Για αυτό το δεύτερο κομμάτι λοιπόν, εμείς πρέπει μέχρι τις 25 του μήνα, μέχρι αύριο δηλαδή, επειδή για να διευκολυνθούμε πάρθηκε απόφαση να γίνει αίτηση ακύρωσης από την ΚΕΔΕ και από τις Νομικές Υπηρεσίες, να αποστείλουμε τον κατάλογο με τις εκτάσεις που ανήκουν και στις τρεις κατηγορίες του Δήμου . Σας είπα με αυτήν τη διαβάθμιση όμως έτσι;


Αυτήν την απόφαση καλούμαστε να πάρουμε σήμερα . Μ ια πολιτική απόφαση που να καταγγέλλει αυτήν την εξέλιξη ως φυσική συνέχεια μιας πολιτικής που θεωρεί ότι η χώρα μας είναι αποικία χρέους, ένα και δύο με πρακτικό τρόπο ένα άμεσο βήμα να προσφύγουμε και εμείς με αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ σε αυτήν την κατεύθυνση, πέρα από τα άλλα σημαντικά ζητήματα που πρέπει να κάνουμε .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ερωτήσεις ή τοποθέτηση . Ο κ . Κούβαρης.ΚΟΥΒΑΡΗΣ:

Τοποθέτηση γιατί δεν υπάρχει και καμία αντίθετη άποψη. Αλλά Δήμαρχε μήπως θέλει εδώ και συμπλήρωση η απόφαση ότι πρέπει
29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 3 4]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


να εξουσιοδοτηθείς για να καταθέσεις. Και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την κατάθεση της αίτησης. Μιλάμε για το δεύτερο σκέλος που θα καταθέσεις αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ, ακυρότητας στο ΣτΕ . Άλλο, η ΚΕΔΕ θα το κάνει συνολικά . Εσύ αν πας σαν Δήμος θες και κάποια εξουσιοδότηση .


Και επειδή είπες ότι αύριο λήγει, δεν θα ήταν καλό, ας είναι και εκ του περισσού η απόφαση . Να συμπληρωθεί αυτό . Ναι Δήμαρχε, καλά να έχεις την εξουσιοδότηση και με τη διερεύνηση να την κάνεις. Ειδάλλως δεν θα πας πουθενά . Εντάξει;


ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Άλλος; Ο κ . Καλαμαράς. Κύριε Βρεττάκο μετά .ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ:

Καλά κάνουμε και συζητάμε το συγκεκριμένο θέμα . Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλη την επικράτεια, σε σχέση με το πώς η σημερινή κυβέρνηση έρχεται να αξιοποιήσει ακίνητη περιουσία . Όμως νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε και στο εξής, ιδιαίτερα από το καλοκαίρι και μετά, η σημερινή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, κάνει μια προσπάθεια να πείσει τον λαό, όσους είμαστε εδώ πέρα, ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα . Ότι έρχονται καλύτερες ημέρες, ότι τέλος πάντων καλά με χρυσά κουτάλια δεν θα φάμε αλλά θα έχουμε περισσότερα να φάμε με ότι κουτάλι είχαμε μέχρι τώρα .
Και τέλος πάντων ότι βγαίνουμε στο ξέφωτο τώρα που τελειώσανε τα μνημόνια και όλα αυτά τα οποία έχουμε ακούσει . Το κακό για την συγκυβέρνηση εί ναι ότι η πραγματικότητα τους
29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 3 5]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


διαψεύδει . Τους διαψεύδει σε μια σειρά ζητήματα . Καταρχήν από το ίδιο το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο κατατέθηκε και εκεί γίνονται διάφορες αναφορές, για πλεόνασμα αυξημένο σε σχέση με πέρυσι . 700 εκατομμύρια ευρώ αυ ξημένοι οι έμμεσοι φόροι ΦΠΑ και τα λοιπά που περιμένει να μαζέψει, λέω ένα παράδειγμα .


Αλλά και τα μέτρα τα οποία είναι ήδη ψηφισμένα, και έχουν να κάνουν με την μείωση του αφορολόγητου, με τον νέο κόψιμο των συντάξεων, μειώσεις στις κοινωνικές δαπάνες και αποτελέσματα αυτής της πολιτικής εκτός των άλλων τα βλέπουμε, τα ζούμε και εμείς εδώ, παραδείγματος χάρη 60 . 000 παιδιά σε σχέση με τους παιδικούς σταθμούς έξω. 20% αυξημένο το πετρέλαιο θέρμανσης, άρα αυτό δημιουργεί συγκεκριμένα προβλήματα και εδώ κα ι σε ακριτικές περιοχές.


Άρα λοιπόν από αυτήν την σκοπιά κανένας δεν μπορεί να πείσει τον ελληνικό λαό ότι σήμερα ζούμε καλύτερες ημέρες. Και είναι ένα ζήτημα για αυτούς οι οποίοι ακόμα και σήμερα στηρίζουν αυτήν την πολιτική ή εθελοτυφλούν ή κάνουν ότι δ εν καταλαβαίνουν το γιατί το κάνουν .


Εμείς λέμε λοιπόν το εξής, ότι η συγκεκριμένη πολιτική η οποία, την ίδια στιγμή που κάνει αυτά που ανέφερα ήδη για τον λαό, φοροελαφρύνει το κεφάλαιο, το απαλλάσσει με νέες απαλλαγές, τους δίνει ζεστό χρήμα, είτε με επ ιδοτήσεις, είτε εφηύραν τώρα το καινούργιο, απαλλαγή λέει από τις εισφορές κάτω των 25, για να καταργήσουν τάχα μου αυτό το αναχρονιστικό κάτω των 25 και πάνω των 25 ετών, όσον αφορά την εργασία και τον μισθό, λέει θα απαλλάσσουμε τους29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 3 6]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


εργοδότες, δηλαδή θ α πληρώνει το ίδιο το κράτος τις εισφορές προς το ταμείο για τους νέους εργαζόμενους.

` Αυτή λοιπόν η πολιτική σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πείσει κανέναν . Ξαναλέω ότι είμαστε σε περίοδο κανονικότητας και τα λοιπά . Και την ίδια στιγμή εσείς με το ψήφι σμα που βάλαμε 2% του ΑΕΠ στο ΝΑΤΟ, 4 δις μεταφράζεται αυτό βάσεις σε όλη την Ελλάδα που είπαμε και στο ψήφισμα μας.

Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο της κανονικότητας, όπως λέει η κυβέρνηση, έρχεται μετά από αυτήν την περίοδο που λέει ότι τώρα όλα θα πάνε καλ ύτερα, να πει μαζεύω ακίνητα από όλη την Ελλάδα, από όλους τους Δήμους για να τα δώσω στο Υπερταμείο . Γιατί; Για να μπορέσουν να εγγυηθούν τα δάνεια, το δανεισμό και από κει και πέρα την συνέχιση του προγράμματος το οποίο έχει μπει η χώρα .


Άρα για ποια κανονικότητα μας μιλάνε; Και από αυτήν την σκοπιά εμείς προφανώς και συμφωνούμε ότι αυτά τα ακίνητα, αυτή η περιουσία είναι του λαού . Και θα πρέπει να αποδοθεί

στον λαό, να αξιοποιηθεί υπέρ του λαού και σε καμία περίπτωση να μην μπαίνει ως ενέχυρο να τ ο πω, ως εγγύηση για τα δάνεια του κεφαλαίου τα οποία για άλλη μια φορά εμείς καλούμαστε να πληρώσουμε .


Ένα λοιπόν κύριο ζήτημα για εμάς είναι πως σε επίπεδο κινήματος σήμερα θα βάλεις εμπόδια για να μην περάσει αυτό το πράγμα . Ένα κίνημα που ούτως ή άλλ ως είναι στο δρόμο και σε σχέση με την απεργιακή κινητοποίηση που είναι στις 14 του Νοέμβρη αλλά και άλλες που γίνονται . Φοιτητές και μαθητές είναι στο δρόμο . Όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε συναντηθεί και
29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 3 7]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


έξω από δικαστήρια σε σχέση με τους πλειστηρια σμούς, ενάντια δηλαδή στην κυβερνητική πολιτική στο σύνολο της.

Και αυτό πρέπει να πούμε και στον κόσμο, από το μετερίζι του ο καθένας, από το σωματείο του ο καθένας, σαν Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν πρέπει να το επιτρέψουμε . Με αυτόν τον τρόπο και κινηματι κά . Και προφανώς και τα ένδικα μέσα τα οποία έχουμε τη δυνατότητα να απευθυνθούμε, δεν λέει κανένας όχι . Βέβαια γνωρίζοντας αν θέλετε και ότι σε αυτό το σύστημα το καπιταλιστικό η δικαιοσύνη ούτε τυφλή είναι, ούτε μη ταξική. Προφανώς και έχει ταξικό πρόσημ ο και τα λοιπά .


Θέλουμε όμως να πούμε το εξής, για να κλείσω με αυτό, περιμέναμε για άλλη μια φορά από τη Δημοτική Αρχή, σε ένα κείμενο καθαρά πολιτικού ζητήματος, που έχει να κάνει με το πώς αυτή η κυβέρνηση και η πολιτική η οποία ακολουθεί εκφράζεται σε σχέση με τα ακίνητα .


Στο εισηγητικό το οποίο μας στάλθηκε να υπάρχει μια ριμάδα κουβέντα η οποία να λέει, όχι καταγγέλλουμε την εξέλιξη, γιατί η εξέλιξη Δήμαρχε δεν έπεσε από τον ουρανό . Η εξέλιξη είναι συγκεκριμένη κυβερνητική πολιτική η οποία σε αυτό εκφράζεται με το να έρθει να δεσμεύσει τα ακίνητα .


Άρα λοιπόν δεν καταλαβαίνω ή τέλος πάντων ας πούμε ότι δεν καταλαβαίνω το γιατί η Δημοτική Αρχή επιλέγει να μην καταγγείλει αυτήν την κυβερνητική πολιτική. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να μπει, να είναι αυτό . Ότι εμείς εδώ σήμερα, στεκόμαστε απέναντι στην κυβερνητική πολιτική ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, έχουν όνομα και επώνυμο, απέναντι σε αυτήν την πολιτική που τέλος πάντων προσπάθησα να περιγράψω, που αποτυπώνεται και29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 3 8]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


σε αυτό το κομμάτι με αυτόν τον τρόπο και προφα νώς θα μπούμε σε μια διαδικασία να μην εκχωρηθούν και τα λοιπά . Αλλά λείπει . Γιατί λείπει; Προφανώς λείπει γιατί είναι δεδομένο και νομίζω πλέον και δημοσιευμένο ότι στηριχθήκατε και θα συνεχίσετε να στηρίζεστε από την κυβέρνηση .


Αυτό λοιπόν το πράγμα, αν αγκάζεστε να το αποπληρώσετε και με αυτόν τον τρόπο . Σιγή ιχθύος απέναντι στην κυβέρνηση . Ξαναλέω λοιπόν, η εξέλιξη δεν ήρθε από μόνη της. Εμείς ως Λαϊκή Συσπείρωση καταθέτουμε το εξής ως θέση μας για το 1 ο θέμα .

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λέω πως θα το καταθ έσουμε, μπορεί να πείσουμε και κάποιους από σας να συστρατευτείτε με

αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο Κερατσινίου – Δραπετσώνας καταγγέλλει την νέα προσπάθεια της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, να εκχωρήσει δημόσια περιουσία για την εξυπηρέτηση των δανείων .


Τα ακίνητα και οι εκτάσεις αυτές, που αναφέρετε και στο εισηγητικό, αποτελούν δημόσια περιουσία που είτε εξυπηρετούν λαϊκές ανάγκες, είτε θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς όφελος του λαού . Δεν θα δεχτούμε να ξεπουληθούν οι αθλητικοί χώροι, τα σχολεία, οι πλατείες και τα πάρκα της πόλης μας.

Καλούμε τον λαό της περιοχής να εναντιωθεί στα αντιλαϊκά σχέδια της κυβέρνησης, να είναι σε ετοιμότητα . Να μην επιτρέψει την παράδοση της λαϊκής περιουσίας προς όφελος εξυπηρέτησης των συμφερόντων της πολιτικής του μεγάλου κεφαλαίου που υλοποιεί η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Να αξιοποιηθεί κάθε ένδικο μέσο σε αυτήν την κατεύθυνση.

29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 3 9]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


Π Ρ ΟΕΔΡ ΟΣ:

Ο κ . Βρεττάκος.ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ:

Εγώ κύριε Πρόεδρε άκουσα το Δήμαρχο με μεγάλη προσοχή και είπε σχετικά ότι κάποια σχολεία τα οποία είνα ι ναι μεν του Δήμου και κάποια άλλα είναι παραχωρημένα . Από ό , τι γνωρίζω οι παραχωρήσεις γίνονται για χρήση κάποιων χρόνων . Τα χρόνια που δίνονται είναι νομίζω τα 99 χρόνια, γίνεται η παραχώρηση. Βέβαια το δημόσιο τώρα και με αυτό που κάνει το κάνει για να κάνει μια συγκέντρωση των περιουσιακών στοιχείων της για να δει το τι έχει και από ότι είπε ο συνάδελφος για να μπορέσει να βάλει τα ακίνητα αυτά στον λογαριασμό τον οποίο, να τον πω πιο λαϊκά, σε αυτά που χρωστάμε να τα κλείσουμε με την ακίνητη μας περιουσία .
Δεν πειράζουν δηλαδή είτε η πολιτεία, είτε η εκάστοτε κυβέρνηση την περιουσία του Δήμου αλλά πειράζει την περιουσία τη δικιά της. Τη δικιά της που έχει παραχωρήσει προς το Δήμο . Βέβαια αυτό είναι και κάτι το χειρότερο που σκέφτεται να κάνει, γιατί το κάνει, θα είναι αυτό κατά των δημοτών . Αλλά αν είναι παραχωρημένα, εμείς δεν μπορούμε να ξανακάνουμε, να τα κάνουμε δικά μας. Γιατί είναι παραχωρημένα σε μας για την χρήση, όχι την ιδιοκτησία . Δεν έχω τίποτα άλλο .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Άλλος;
29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 4 0]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


ΜΠ ΕΑ ΖΟΓΛ ΟΥ:

Καταρχήν αυτή η σύμβαση αποικιακού χαρακτήρα, είναι από το 2015 . Πριν έχουν εκχωρηθεί πάνω από 90 . 000 ακίνητα . Τώρα έχουμε 10 . 319 και έπεται η συνέχεια . Για αυτό είναι σοβαρό πάρα πολύ το ζήτημα αυτό . Σαν να λες “πωλείται η Ελλάς” . Και παραχωρείται ουσιαστικά στο Υπερταμείο με εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών για 99 χρόνια και καταλαβαίνουμε που πάει αυτή η κατάσταση, η θηλιά στο λαιμό, δηλαδή οι αλυσίδες λείπουν μόνο . Εγώ να σας πω έτσι κάποια παραδείγματα .


Θέλει μεγάλη προσοχή και εξέταση όλα αυτά τα οικό πεδα . Ας πούμε ένα παράδειγμα, στο Καστράκι μας έχει παραχωρηθεί ο χώρος των 20 στρεμμάτων . Περιλαμβάνεται μέσα . Αν δείτε δηλαδή από το ΑΠΡΟΟΠΤΟ μέχρι τον Αρχαιολογικό Χώρο που είναι 20 στρέμματα, είναι από τους εξαιρούμενους χώρους. Τις πολυκατοικίες του Αγίου Διονυσίου που εμείς διεκδικούμε τον χώρο, δεν περιλαμβάνεται αυτό μέσα; Τον έχουμε εξετάσει; Γιατί, επειδή στο εισηγητικό λέτε από το ΑΠΡΟΟΠΤΟ και μετά, την περιοχή . Εκεί δεν είναι Καστράκι, αυτό θέλω να πω. Εντάξει .


Θέλω να πω ότι επειδή ο κατάλογο ς αυτός είναι με 12ψηφιους αριθμούς και πραγματικά έχει μια δυσκολία να δεις πως αποτυπώνεται, έγινε μέσα στο καλοκαίρι χωρίς να ερωτηθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλοι φορείς, και καταλαβαίνουμε δηλαδή που πάει αυτό το πράγμα . Για αυτό είναι μεγάλο σκάνδαλο ολκής. Δεν είναι ας το πούμε, ένας Υπουργός αποφασίζει για 100 χρόνια τι θα γίνει η Ελλάδα . Δηλαδή περάσαμε, δεν ξέρω στην Οθωμανική Αυτοκρατορία πάλι, κάτω από τους ξένους; Για αυτό θέλει προσοχή.29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 4 1]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


Συμφωνώ εγώ το ψήφισμα να είναι και καταδικαστικό και να βγει και μια ανακοίνωση, ενημέρωση για τον κόσμο, γιατί σίγουρα θα είναι και σχολεία και πλατείες και ναοί και τα πάντα . Δεν αφήνουν τίποτα όρθιο και παράλληλα έτσι με κάθε ένδικο μέσο να διασφαλιστούν αυτοί οι χώροι υπέρ του Δήμου και του λαού κατ’ επέκταση. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Αν κατάλαβα καλά αυτό το κομμάτι δεν είναι σαν ανεξάρτητο ψήφισμα, απλώς είναι το εισηγητικό, προλέγει το εισηγητικό .


ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ:

Πρόεδρε για να γίνει κατανοητό, εμάς έτσι όπως είναι το εισηγητικό διατυπωμένο δεν μας ικαν οποιεί, πολιτικά εννοώ. Και στην θέση αυτού φέρουμε …


ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Να κλείσουμε παιδιά εντάξει και χωρίς να ανοίξουμε, δέστε, υπάρχουν δυο πράγματα που τα ξέρετε καλύτερα από εμένα . Ένα είναι ένα εισηγητικό υπηρεσιακό που παίρνει μια διαδρομή και το δεύτερο είναι αν θέλει κάποιος να ακούει μια πολιτική τοποθέτηση του Δημάρχου που εισηγείται το θέμα . Όποιος δεν θέλει να ακούει, μην ακούει .


Το εισηγητικό λοιπόν που κατατέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένα ψυχρό εισηγητικό που λέει τι γίνεται, τι έχουμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε . Η πολιτική τοποθέτηση του Δημάρχου ήταν ξεκάθαρη. Δεν είπε τίποτα για αιφνιδιαστικά . Είπε
29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 4 2]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


για μια κυβέρνηση, αλήθεια σας λέω, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ είναι, στην ίδια χώρα φαντάζομαι ότι ζούμε, μια κυβέρνηση που εξακολουθεί πιστά την πολιτική των προηγούμενων

κυβερνήσεων και ξεπουλά τα ασημικά της χώρας για να ικανοποιήσει δήθεν ένα χρέος που δεν είναι του λαού . Αυτό είπα εγώ. Και αυτό συνεχίζω να λέω.

Για να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν κάποια πράγματα, για να ξέρουμε τι λέει ο καθέν ας εδώ μέσα και όχι τι θα πάτε να βγείτε εσείς να πείτε έξω από δω, τουλάχιστον εδώ να ξέρουμε τι λέμε . Έξω από δω θα πείτε ότι αυτός κοιτάξτε τι είπε, δεν είπε τίποτα για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Αλλά δεν με ενδιαφέρει τι θα πείτε έξω από δω. Αυτό πο υ με ενδιαφέρει είναι τι θα πούμε εδώ μέσα .


Πρακτικά λοιπόν σήμερα ερχόμαστε να ψηφίσουμε, ο καθένας με τη δική του πολιτική τοποθέτηση, δεν βγάζουμε ψήφισμα, να έκανες πρόταση ψήφισμα και για αυτό . Σου δίνω ιδέες για το πώς θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Έτ σι; Αυτό θα κάνετε . Μέχρι τις εκλογές αυτό, φιλοδοξώντας τι; Δεν ξέρω, αυτή είναι δική σας υπόθεση .


Αυτήν την στιγμή καλούμαστε να αποφασίσουμε, ένα, αποδεχόμαστε αυτό το ντροπιαστικό σχέδιο . Η απάντηση φαντάζομαι όσων είναι εδώ, όχι . Με αυτήν την έννοια λοιπόν τι λέμε; Πάρτε το ΦΕΚ και κάντε το γαργάρα . Για όλες τις εκτάσεις που βρίσκονται στα όρια του Δήμου . Τις 50 . Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί σε αυτό; Ας μας το πει . 50 ΚΑΕΚ έχουμε Νικόλα . 12 και 38 . Είμαστε σε ένα καλό σημείο, δεν είμαστε 100% έτοιμοι .

29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 4 3]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


Έχω εδώ μια πρώτη σοβαρή εικόνα, ο κ . Μπεάζογλου το λέει και έχει δίκιο, υπάρχουν κάποιες περιοχές που πρέπει να πας να τις ψάξεις. Έτσι; Όμως είμαστε σε καλό δρόμο, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα έχετε όλοι έναν κατάλογο με αυτό .

Άρα λοιπόν ένα, καταγ γέλλουμε αυτήν την πολιτική; Σιγά που δεν το κάνουμε εμείς. Το κάναμε, εγώ ξεκίνησα πρώτος κ . Καλαμαρά, δεν ξεκίνησες εσύ την τοποθέτηση σου έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε .


Δεύτερο ζήτημα, τι ζητάμε; Ένα, κατάργηση αυτής της ντροπιαστικής εξέλιξης. Δύο, τι ζητάμε; Στο ΣτΕ πέρα από την ακύρωση συνολικά του ΦΕΚ ζητάμε μέσω της ΚΕΔΕ και διερευνούμε τη δυνατότητα να προλάβουμε προθεσμία μήπως μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας, τουλάχιστον τα κομμάτια αυτά που είναι ιδιοκτησία του Δήμου, είναι ο Δήμος βρε αδελ φέ, να μην γίνουν δώρο .


Και εξουσιοδοτούμε και εμένα και έχετε δίκιο κ . Κούβαρη, ότι προκύψει τις επόμενες ημέρες, επειδή θα είναι γρήγορο, να κινηθώ με οποιαδήποτε νομική διαδικασία χρειάζεται για να υπερασπίσει ο δικός μας Δήμος τα συμφέροντα των δημοτώ ν του .


ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο κ . Κούβαρης.ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Εγώ τοποθετήθηκ α επί της ουσίας και όχι επί της πολιτικής. Είναι άλλα ζητήματα τα οποία μπορούμε να τα δούμε στο μέλλον . Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ πλήρως με την εισήγηση του Δημάρχου . Με το αποτέλεσμα που επιδι ώκετε συμφωνώ.
29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 4 4]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


Δηλαδή το Υπερταμείο και τα 99 χρόνια, τουλάχιστον ο πολιτικός χώρος που εγώ εκπροσωπώ, ουδέποτε το ψήφισε . Ουδέποτε . Δεν το βάζω τώρα σαν ζήτημα . Δεν με απασχολεί δηλαδή. Και αν ακόμα το ψήφιζε και δεν το ψήφισε, εγώ θα το κατάγγελλα .


ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Αυτό να πεις, γιατί το ΤΑΙΠΕΔ ήταν ο πρόδρομος …ΚΟΥΒΑΡΗΣ:

Κοίταξε, άλλο καταγγέλλω τον Πρόδρομο και άλλο καταγγέλλω τον Χριστό . Έχει σημασία . Εντάξει; Δηλαδή εγώ δεν μπαίνω σε τέτοια ζητήματα και όπως μπήκαμε και στα ψηφίσματα επί της πολιτικής, γιατί δεν εξυπηρετούν την συγκεκριμένη στιγμή . Εδώ είμαστε να εξυπηρετήσουμε την πόλη και όχι την πολιτική . Υπάρχουν άλλο χώροι που μετέχουμε πολλοί για να εξυπηρετήσουμε την πολιτική. Δεν βάζω το θέμα πολιτικής εδώ .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα έ ρθουν μέσα; Θα γίνει ονομαστική ψηφοφορία . Είναι η εισήγηση, είναι το 1, και το εισηγητικό με τη διαφοροποίηση που έθεσε ο Καλαμαράς. Η εισήγηση έτσι ακριβώς.
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ:

Εγώ έχω δικαίωμα λόγου που έθεσα την πρόταση ή το αποφασίσατε μεταξύ σας, για να κατ αλάβω .29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 4 5]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


Π Ρ ΟΕΔΡ ΟΣ:

Εσύ τι θέτεις;ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ:

Εμάς έτσι όπως κατεβαίνει το εισηγητικό από τη Δημοτική Αρχή δεν μας καλύπτει πολιτικά . Γιατί το εισηγητικό μέσα όπως και να τα είπε ο Δήμαρχος που στο κλείσιμο του έβαλε πλευρές, Πρόεδρε θα πω εγώ τι θα κάνω , δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω, στο κλείσιμο του ο Δήμαρχος όντως έβαλε το σκεπτικό το οποίο βάζουμε και εμείς. Όχι Δήμαρχε εδώ ήμουνα και είπες καταγγέλλουμε την εξέλιξη. Εντάξει, τώρα δεν πειράζει . Δεν θα είναι η πρώτη φορά .


Επί του πρακτέου, εάν η ημοτική Αρχή επισυνάψει, ας το πω έτσι, το κλείσιμο του Δημάρχου, ότι καταγγέλλει αυτήν την πολιτική η οποία στο συγκεκριμένο εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο, και να πάμε παρακάτω με αυτά που προτείνετε, συμφωνούμε . Πρόεδρε σε άλλο επίσημο έγγραφο, σε άλλο θέμα, έχει και άποψη μέσα .


Δεν θέλετε να υπάρχει άποψη της Δημοτικής Αρχής σε ένα χαρτί; Και θα πρέπει κάποιος να ανατρέχει στα πρακτικά κάθε φορά; Μη μου δίνετε λαβές. Λέτε εσείς θα σας καταγγείλουμε . Λοιπόν για να μη δίνουμε λαβές περάστε το σε ένα χα ρτί την άποψη σας. Και να την ψηφίσουμε .
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Εδώ, προφανώς και στο επόμενο θέμα θα δούμε μπετόδρομο σήμερα; Θα βάλουμε και την πολιτική μας άποψη για τους
29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 4 6]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


μπετόδρομους. Δέστε παιδιά για να σοβαρευτούμε λίγο έτσι, το πολιτικό όργανο είναι το Δημοτι κό Συμβούλιο . Η κάθε εισήγηση, ακόμα και στα επιμέρους και στα τυπικά ζητήματα προφανώς και έχει μια πολιτική άποψη που άλλες φορές συμφωνούμε, άλλες φορές δεν θα συμφωνούμε .


Εδώ σήμερα καλούμαστε να αποφασίσουμε και εσείς και εμείς, εμείς και μετά εσείς, για να βάλουμε και σε χρονική σειρά κάποια πράγματα, καταγγέλλουμε την κυβερνητική πολιτική στο συγκεκριμένο ζήτημα . Πάμε καλά; Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί; Ξαναλέω, μου αρέσει που συμφωνείτε με εμάς. Και καταγγέλλετε την κυβερνητική πολιτική, είστε σε κ αλό δρόμο .


Το να λέμε τώρα όμως ότι καλούμαστε να πάρουμε συγκεκριμένη απόφαση, αφού καταγγείλουμε λοιπόν την κυβερνητική πολιτική όλοι και μου αρέσει που καλώς ήρθατε στο κλαμπ, πάμε να διατυπώσουμε στο αποφατικό που είναι ένα επίσημο όργανο του Δημοτικο ύ Συμβουλίου και δεν είναι ένα ψήφισμα, το Δημοτικό Συμβούλιο όταν παίρνει αποφάσεις για θέματα, δεν κάνει ψηφίσματα .


Δεν βάζει πολιτική θέση γενικώς όταν πρέπει να μιλήσει για συγκεκριμένα πράγματα . Αφού λοιπόν συμφωνήσουμε ότι σε αυτό το αποφατικό θα κ αταγγείλουμε την κυβερνητική πολιτική που συνεχίζοντας την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, ξεπουλά τη δημόσια περιουσία στο Υπερταμείο, εντάξει, και κάνουμε τρία πράγματα .


1)     ζητάμε την ακύρωση αυτής της απόφασης. 2) μέσω της ΚΕΔΕ προσφεύγουμε σε α ίτηση ακυρότητας στο ΣτΕ . 3) εξουσιοδοτούμε το δεξιό Δήμαρχο να κάνει όλα τα ένδικα μέσα
29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 4 7]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


που  χρειάζεται  γιατί  έχει  την  ψευδαίσθηση……  Ναι  αν  έχουμε  τον

χρόνο, γιατί υπάρχουν προθεσμίες κύριε Νίκο . Αν έχουμε τον χρόνο θα κάνουμε και δικό μας. Εγώ δεν είμαι κ αι δικηγόρος, δάσκαλος είμαι, δεν ξέρω πόσο χρόνο χρειάζεται για να στήσω μια αίτηση.
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ:

Άρα Πρόεδρε, για να καταλάβουμε τι θα ψηφίσουμε, επιμένω, εγώ λοιπόν ψηφίζω το κλείσιμο του Δημάρχου .


ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Είπε ότι στο αποφατικό θα μπει και το δικό σας σκεπτικό . Είπε ότι στο αποφατικό θα μπει και το πολιτικό σκεπτικό . Προσήλθε και ο κ . Μελάς
Αλεξίου                                             υπέρ,

Βαρλά                                                υπέρ,

Βρεττάκος                                      υπέρ,

Γκρόζου                                           υπέρ,

Δαβγιώτη                                        απούσα,

Δασκαλάκης                                 απών,

Δατσέρη                                          απούσα,

Διακάκη                                           απούσα,

Διδυμιώτης                                   απών,

Ζούπης                                             απών,

Θεόδοτος                                        απών,

Θωμαϊδης                                       απών,

29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 4 8]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


Καλαμαράς …

ΚΑ Λ Α ΜΑ Ρ Α Σ: Εγώ επιμένω, υπέρ του κλεισίματος του Δημάρχου .

Π Ρ ΟΕΔΡ ΟΣ: Είπαμε ότι θα γραφτεί στο αποφατικό . Το είπαμε ρε Γιώργο .


ΚΑ Λ Α ΜΑ Ρ Α Σ: Ωραία, με την επιφύλαξη να δω το απ οφατικό .

Π Ρ ΟΕΔΡ ΟΣ:

Καπετανίδου                                απούσα,

Καπουσίζογλου                         υπέρ,

Καραγιαννάκης                          υπέρ,

Καραγιαννίδης                              …..

Κατσαφάδος                                 απών,

Καψοκόλης                                    υπέρ,

Κεζέπης                                            υπέρ,

Κούβαρης                                       υπέρ,

Κυραμαργιού                               υπέρ,

Κωνσταντινίδης                        απών,

Λάλος                                                 απών,

Λαμπρίδης                                      απών,

Λεπτουργίδου                             απούσα,

Λούπης                                             απών,

Μανουσιάδης                               απών,

Μαρτάκης                                       υπέρ,

Μελάς                                                υπέρ,

Μελά                                                   απούσα,

Μιχάλογλου                                  υπέρ,

Μόσχου                                            απούσα,

Μπουζάνη                                      υπέρ,

29 η ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ 24 Ο κτωβρ ίου 20 18


[ 4 9]

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


Μυλωνάς                                         απών,

Ντέρου                                             απούσα,

Νικολάου                                        υπέρ,

Περδίκη                                           υπέρ,

Σαββοπούλου                              υπέρ,

Συράκου                                          υπέρ,

Τσούτσας                                       απών .

Περνάει ομόφωνα.


Πάμε στο 2 ο  θέμα ημερήσιας διάταξης.